آدرس شرکت پردازشگران اوج سگال تولید کننده دستگاه های کالر آیدی :

تهران ، پایین تر از میدان ولیعصر ، مجتمع کامپیوتر ولیعصر ، برج جنوبی ، طبقه 7 ، واحد 90