آدرس شرکت اوج سگال تولید کننده دستگاه های کالر آیدی :

تهران ، تهرانپارس ، 152 شرقی ، پلاک 74 ، واحد 2